Điều khoản cam kết và bảo mật 9Credit

9 credit Là một dịch vụ trực tuyến miễn phí của Công ty Cổ Phần Truyền Thông VMG, được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ người dùng tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ tài chính cá nhân của khách hàng cũng như các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác.

Việc thu nhập dữ liệu trên 9Credit.vn chủ yếu bao gồm:

- Họ và tên

- Số điện thoại di động

- Chứng minh thư nhân dân

- Ngày tháng năm sinh

- Các thông tin bắt buộc hoặc không bắt buộc khác trong quá trình đăng ký cũng như sử dụng dịch vụ của 9CREDIT

Đây là các thông tin mà 9CREDIT cần khách hàng hoàn thành bắt buộc khi đăng ký khoản vay.

Do đó:

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu, và hộp thư điện tử của mình. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho 9CREDIT về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng , vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ 3 để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thông tin cá nhân của khác hàng sẽ được 9CREDIT cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của 9CREDIT. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác

Ngoài ra để đảm bảo quyền lợi và tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng, 9CREDIT sẽ:

- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại 9CREDIT

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin về thông tin cá nhân của khách hàng khi không được sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

- Có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

- Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong trường hợp khác, thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ 9CREDIT.

- Trong trường hộp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, 9CREDIT sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng biết.