Thông tin đáp viên

Câu 1: Anh/Chị đã từng vay tiền mặt tại các Tổ chức tài chính nào sau đây?
Mirae Asset (MAFC)
Lotte Finance (LFVN)
OCB Com-b
F88
Khác
Câu 2: Thủ tục vay tiền tại các tổ chức tài chính mà Anh/Chị đã từng sử dụng dịch vụ có quá nhiều thủ tục hay không?
Không
Câu 3: Anh/Chị đã từng vay tiền mặt với số tiền lớn nhất khoảng bao nhiêu? (ĐVT: vnđ)
5 triệu - 20 triệu
20 triệu - 50 triệu
50 triệu - 90 triệu
> 90 triệu
Số tiền khác
Câu 4: Mức lãi suất hàng tháng Anh/Chị có khả năng chi trả khoảng bao nhiêu: (ĐVT: %)
2% - 5%
5% - 8%
8% -10%
Trên 10%
Câu 5: Anh/Chị có biết tới hình thức vay tiền qua các ứng dụng trên thiết bị di động hay không? Hãy kể tên một vài ứng dụng mà Anh/Chị biết?
Không
Ứng dụng đó là:
Câu 6: Tổng thu nhập hàng tháng của anh/chị hiện nay là bao nhiêu? (bao gồm cả thu nhập từ lương và thu nhập khác)
5 - 10 triệu
10 - 15 triệu
15 - 20 triệu
Trên 20 triệu
Câu 7: Anh/Chị thường nhận được thông tin giới thiệu về các giải pháp tài chính qua hình thức nào?
Tin nhắn SMS
Banner quảng cáo trên internet
Tờ rơi
Gọi điện tư vấn
Hình thức khác:
Câu 8: Anh/Chị có muốn nhận các thông tin liên quan đến giải pháp tài chính hay không?
Không
Câu 9: Đâu là yếu tố quyết định đến việc lựa chọn khoản vay của Anh/Chị?
Lãi suất vay hàng tháng
Mức độ uy tín của Tổ chức tài chính
Số tiền giải ngân tối đa của Tổ chức tài chính
Thời gian giải ngân
Khác
Câu 10: Anh/Chị có sẵn sàng chia sẻ website: www.9credit.vn cho bạn bè, người thân của mình hay không?
Không